Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHAN THỊ HUYỀN TRANG
PGS. TS NGUYỄN VĂN LÝ 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1