Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức khối phòng, ban tại trường Đại học xây dựng Hà Nội
Nguyễn Hà Thiên Hương
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2021 Quản lý công
2 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
Đặng Văn Hiệp
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
3 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh
Lê Huy Anh
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Minh Thắng
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2019 Quản lý công
5 ThS
Thực thi chính sách chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Phú Bình
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2019 Chính sách công
6 TS
Thể chế hành chính của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam
Đinh Thanh Tùng
GS.TS Nguyễn Đăng Thành, TS Phạm Tuấn Khải 2019 Quản lý công
7 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đặng Văn Hiệp
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
8 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh
Lê Huy Anh
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
9 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội
Nguyễn Đình Tuấn
GS. TS Nguyễn Đăng Thành 2017 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1