Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam
Cao Hưng Thái
PGS. TS. Lê Thị vân Hạnh
GS.TS Nguyễn Công Khẩn
2019 Hành chính công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1