Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
BounXay Xaysavath
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri 2016 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1