Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Bùi Tiến Sỹ
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển 2021 Quản lý công
2 ThS
Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Chung Hà
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Quản lý công
3 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
Nguyễn Trung Kiên
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển 2019 Tài chính - ngân hàng
4 ThS
QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nôi
Nguyễn Sĩ Hà
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển 2019 Quản lý công
5 ThS
Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Chung Hà
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển 2020 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1