Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thi tuyển cạnh tranh vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
Thân Thị Quế
PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn 2020 Quản lý công
2 ThS
Giải quyết khiếu nại tư pháp - Từ thực tiễn tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Trương Quang Khải
PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1