Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thi hành pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đỗ Đức Thịnh
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Thanh tra hoạt động tuyển dụng trong cơ quan nhà nước của Bộ Nội vụ
Chu Thị Hồng Tâm
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật Hiến pháp
3 ThS
Quyền được bảo vệ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam hiện nay
Trần Quốc Đoàn
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật Hiến pháp
4 ThS
QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ở THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN XUÂN HƯNG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
5 ThS
GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG TỰ QUỐC HÙNG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
6 ThS
PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CÙNG CẤP - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ THANH THUYỀN
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
CAO VĂN LONG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
Thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quận - Từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Linh Chi
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2019 Luật Hiến pháp
9 ThS
Vai trò của cơ quan thanh tra trong phòng, chống tham nhũng - Từ thực tiễn của thanh tra Bộ Nội vụ
Nguyễn Quang Hưng
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2019 Quản lý công
10 ThS
Thanh tra hoạt động tuyển dụng trong cơ quan nhà nước của Bộ Nội vụ
Chu Thị Hồng Tâm
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật hiến pháp
11 ThS
Thể chế quản lý giảng viên thỉnh giảng trong các trường đại học - từ thực tiễn trường Đại học Y Hà Nội
Nguyễn Tuấn Hưng
PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
Tìm thấy 11 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1