Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hiệu quả công tác văn phòng tại Cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng
Nguyễn Thị Ngọc
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2021 Quản lý công
2 ThS
Chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Tài chính
Đỗ Thị Thu Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
3 ThS
Hiệu quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Mai Vân Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
4 ThS
Thực thi chính sách phát triển du lịch tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Trương Thị Huyền
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Chính sách công
5 ThS
Thực thi chính sách phát triển du lịch tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Trương Thị Huyền
PGS.TS Nguyễn THị Thu Vân 2020 Chính sách công
6 ThS
ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2008 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN LÊ HẢI PHONG
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU VÂN 2018 Quản lý công
7 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HẢI YẾN
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU VÂN 2018 Quản lý công
8 TS
Nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh
Nguyễn Toàn Thắng
PGS.TS Vũ Đức Đán
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân
2019 Quản lý công
9 ThS
Công tác văn phòng tại Tổng cục thể dục thể thao
Vũ Thị Anh Đào
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2019 Quản lý công
10 ThS
Xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Phùng Thị Mai
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2019 Quản lý công
11 TS
Quản lý nhà nước về lưu trữ ở Việt Nam hiện nay
Trần Việt Hoa
PGS.TS Nguyễn THị Thu Vân, TS Vũ Thị Minh Hương 2020 Hành chính công
12 ThS
Hiệu quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Mai Vân Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
13 ThS
Đánh giá thực thi công vụ của công chức phường trên địa bàn quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Thanh Tân
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
14 ThS
Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Thị Minh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2016 Quản lý công
Tìm thấy 14 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1