Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường chính trị Tô Hiệu
Nguyễn Thị Huyền
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2021 Quản lý công
2 ThS
Thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Doãn Hảo
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Chính sách công
3 ThS
Thực thi chính sách đối với người có công tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Thị Như Hoài
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Chính sách công
4 ThS
Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 ở UBND cấp xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Nguyễn Xuân Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện chính sách việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Trần Kim Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
6 ThS
Chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh PHú Thọ
Nguyễn Thị Như Hoa
PGS.TS Nguyễn THị Vân Hương 2019 Chính sách công
7 ThS
Thực hiện chính sách việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Trần Kim Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1