Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
QLNN đối với hoạt động quan hệ quốc tế của giáo hội công giáo Việt Nam
Phan Thị Mỹ Bình
PGS.TS Hoàng Văn Chức
PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân
2019 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1