Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Trương Thị Thu Hiền
PGS.TS Trần văn Giao
PGS.TS Nguyễn Tiệp
2019 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1