Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng công chức của Bộ Lao động - thương binh và xã hội
Đàm Minh Hoàng
PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng 2020 Quản lý công
2 ThS
Năng lực giảng viên tại Trường Đại học y dược Hải Phòng
Nguyễn Quang Thanh
PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1