Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện thủ tục hành chính tại UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đào Ngọc Hà
PGS. TS Nguyễn Văn Hậu 2021 Quản lý công
2 ThS
Thực thi chính sách ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thùy Dương
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2020 Chính sách công
3 ThS
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của UBND tỉnh U-Đôm-Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Suliya Vongphet
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
4 ThS
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
PHAN THỊ THU
PGS. TS NGUYỄN VĂN HẬU 2018 Quản lý công
5 TS
Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo
Phounxay Phommyxay
PGS.TS Vũ Đức Đán
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu
2019 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về dân sổ ở tỉnh Bắc Kạn
Lèng Hoàng Thái Huân
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2019 Quản lý công
7 TS
Chính sách sử dụng tài liệu lưu trữ ở Việt Nam
Nguyễn Kim Dung
PGS.TS Triệu Văn Cường, PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2019 Quản lý công
8 ThS
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã - Từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Lương Xuân Hùng
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
9 ThS
Đạo đức công vụ của công chức địa chính - xây dựng cấp xã ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Hoàng Xuân Lương
PGS. TS Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1