Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ HIỀN
GS. TS NGUYỄN VĂN QUANG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - Từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
PGS.TS Nguyễn Văn Quang 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1