Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Lê Văn Khoa
PGS.TS Nguyễn Trọng Điều
PGS.TS Nguyễn Xuân Tế
2019 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1