Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giám sát của HĐND Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
TRẦN THỊ HỒNG HƯƠNG
GS.TS PHẠM HỒNG THÁI 2020 Quản lý công
2 ThS
Phân quyền giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương với chính quyền địa phương cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Bình Phước
Lê Anh Tuấn
GS.TS Phạm Hồng Thái 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
3 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính - Từ thực tiễn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Nguyễn Thị Huyền Nga
GS.TS Phạm Hồng Thái 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
4 ThS
Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở tỉnh Quảng Bình hiện nay
Vũ Thị Kim Oanh
GS.TS Phạm Hồng Thái 2020 Luật Hiến pháp
5 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯ TRÚ TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN CÔNG HOÀNG
GS. TS PHẠM HỒNG THÁI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
6 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH CHÍNH-TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
HUỲNH LÊ ANH PHỤNG
GS. TS PHẠM HỒNG THÁI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công tại Bộ Giáo dục và đào tạo
Đoàn Cường
GS.TS Phạm Hồng Thái 2019 Quản lý công
8 TS
Giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh tra viên ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Hữu Luận
GS.TS Phạm Hồng Thái
PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh
2019 Quản lý công
9 ThS
Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở tỉnh Quảng Bình hiện nay
Vũ Thị Kim Oanh
GS.Ts Phạm Hồng Thái 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1