Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Trương Văn Hoài
PGS. TS Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công
2 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Kiều Thị Hương
PGS.TS Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công
3 ThS
Chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thế Chinh
PGS.TS Phạm Đức Chính 2020 Quản lý công
4 TS
QLNN về du lịch ở tỉnh Luang Pra Bang nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phouthone Luang Vi Lay
TS. Lương Minh Việt
PGS.TS Phạm Đức Chính
2019 Quản lý công
5 ThS
Thực thi chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Lê Công Chương
PGS. TS Phạm Đức Chính 2019 Chính sách công
6 ThS
Nâng cao chất lượng công chức Cục hải quan thành phố Hà Nội
Trần Thị Yến Thu
PGS.TS Phạm Đức Chính 2019 Quản lý công
7 ThS
QLNN đối với hội chữ thập đỏ Việt Nam
Phạm Thị Hà Chiên
PGS.TS Phạm Đức Chính 2019 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1