Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Cơ chế thủ tục hành chính một cửa tại UBND quận - Từ thực tiễn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Nguyễn Đức Dũng
PGS.TS Trương Hồ Hải 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
2 ThS
Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
Bùi Thị Thu Hương
PGS.TS Trương Hồ Hải 2020 Luật Hiến pháp
3 ThS
QUYỀN CON NGƯỜI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN PHÚC NAM
PGS. TS TRƯƠNG HỒ HẢI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
4 ThS
Quyền của bị cáo là người chưa thành niên phạm tội trong xét xử hình sự tại tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Lan Anh
PGS.TS Trương Hồ Hải 2019 Luật Hiến pháp
5 ThS
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
Bùi Thị Thu Hương
PGS.TS Trương Hồ Hải 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1