Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Gia Long
PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lê Anh Đức
PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
3 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN THỊ THỦY
PGS. TS TRƯƠNG QUỐC CHÍNH 2018 Quản lý công
4 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HUỲNH VÂN NGỌC BÍCH
PGS. TS TRƯƠNG QUỐC CHÍNH 2018 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Trần Thị Hiền
PGS.TS Trương Quốc Chính 2019 Chính sách công
6 TS
Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngô Thị Diệp Lan
PGS.TS Đặng Khắc Ánh, PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1