Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình
Phan Mai Trang
PGS. TS Trang Thị Tuyết 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thường Tín - chi nhánh Hà Tĩnh
Chu Thị Thủy
PGS. TS Trang Thị Tuyết 2020 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
LÊ QUANG HẢI
PGS. TS TRANG THỊ TUYẾT 2018 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN ĐÌNH HOÀNH
PGS. TS TRANG THỊ TUYẾT 2018 Quản lý công
5 TS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng duyên hải Bắc bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Phạm Ngọc Quỳnh
GS.TS Đinh Văn Tiến, PGS.TS Trang Thị Tuyết 2018 Quản lý công
6 TS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước n goài trong khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ Việt Nam
Phạm Thị Ngọc Anh
PGS.TS Trang Thị Tuyết, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đặng Tiến Lộc
PGS. TS Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1