Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh - Từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình
Xa Đức Thọ
GS.TS Trần Ngọc Đường 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Đổi mới hoạt động giám sát của HĐND quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Lê Mạnh Hà
GS.TS Trần Ngọc Đường 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Quyền chính trị trong các bản hiến pháp Việt Nam
Bùi Hồng Ngọc
GS.TS Trần Ngọc Đường 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Phạm Thu Thủy
GS.TS Trần Ngọc Đường 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1