Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
Bùi Thị Ngọc Anh
PGS.TS Trần Văn Giao 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Phạm Thị Oanh
PGS. TS Trần Văn Giao 2020 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
QUẢN LÝ NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NĂM NGỌC
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH BIDV BẮC QUẢNG BÌNH
PHAN ANH ĐỨC
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2019 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ / TRẦN NGUYÊN DŨNG. - NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS TRẦN VĂN GIAO. - HUẾ, 2018.
TRẦN NGUYÊN DŨNG
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
7 ThS
Quản lý tài chính tại trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS Trần Văn Giao 2018 Tài chính ngân hàng
8 TS
Thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Trương Thị Thu Hiền
PGS.TS Trần văn Giao
PGS.TS Nguyễn Tiệp
2019 Quản lý công
9 ThS
Quản lý về hỗ trợ tài chính tại quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Phạm Huy Thông
PGS.TS Trần Văn Giao 2019 Tài chính - ngân hàng
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1