Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng công chức các phòng chuyên môn ở huyện Xay By Ly, tỉnh Sa Văn Na Khệt, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Malayvanh Viengmany
PGS.TS Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1