Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
NGUYỄN THỊ DUYÊN
PGS.TS VÕ KIM SƠN 2020 Quản lý công
2 ThS
Đánh giá công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai theo kết quả công việc
Nguyễn Thành Nam
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
3 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Vũ Thị Lan Phương
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực biên dịch viên tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, cục văn thư và lưu trữ nhà nước
Nguyễn Phú Trọng
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
5 ThS
Thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Nam
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Chính sách công
6 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG HUẾ NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ
NGÔ VIỆT DŨNG
PGS. TS VÕ KIM SƠN 2018 Quản lý công
7 TS
Sự tham gia của công chúng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Trần Thị Hương Huế
PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2019 Quản lý công
8 ThS
Năng lực biên dịch viên tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, cục văn thư và lưu trữ nhà nước
Nguyễn Phú Trọng
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Quản lý công
9 ThS
thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Nam
PGS.TS Võ Kim Sơn 2020 Chính sách công
10 ThS
Tổ chức bộ máy chính quyền đô thị thành phố trực thuộc tỉnh ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Hangphonxavan chanthala
PGS.TS Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
11 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng viên chức ngành bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Ngọc Loan
PGS.TS Võ Kim Sơn 2017 Quản lý công
Tìm thấy 11 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1