Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Công tác quản lý hồ sơ tại cơ quan Tổng cục thuế, Bộ Tài chính
Cao Thị Thuận
PGS.TS Văn Tất Thu 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý văn bản điện tử tại UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Hà Mạnh Tùng
PGS.TS Văn Tất Thu 2020 Quản lý công
3 TS
Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền xã ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Trương Quốc Việt
PGS.TS Đặng Khắc Ánh
PGS.TS Văn Tất Thu
2019 Quản lý công
4 ThS
Hoàn thiện công tác văn thư tại Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Nguyễn THị Hồng Vĩnh
PGS.TS Văn Tất Thu 2019 Quản lý công
5 ThS
Đánh giá công chức tại Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn
Dương Thị Huế
PGS.TS Văn Tất Thu 2019 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1