Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bảo vệ quyền con người trong xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài - Từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình
Trương Việt Hùng
PGS. TS Vũ Đức Đán 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên - Từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Ngãi
Hồ Văn Đông
PGS. TS Vũ Đức Đán 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên - Từ thực tiễn ở tỉnh Quảng Ngãi
Hồ Văn Đông
PGS. TS Vũ Đức Đán 2020 2020
4 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về hộ tịch - từ thực tiễn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Phạm Thị Liên
PGS. TS Vũ Đức Đán 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
5 ThS
Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương
Trần Quyết Thắng
PGS.TS Vũ Đức Đán 2020 Luật Hiến pháp
6 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát môi trường tại tỉnh Bắc Ninh
Đặng Ngọc Minh
PGS.TS Vũ Đức Đán 2020 Luật Hiến pháp
7 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ LAN ANH
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
8 ThS
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG ĐỨC CHÍNH
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2018 Quản lý công
9 ThS
VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI-TỪ THỰC TIỄN HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ DIỄM
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
10 ThS
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP-HỘ TỊCH CẤP XÃ, TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ KIM ANH
PGS. TS VŨ ĐỨC ĐÁN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
11 TS
Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo
Phounxay Phommyxay
PGS.TS Vũ Đức Đán
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu
2019 Quản lý công
12 TS
Nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh
Nguyễn Toàn Thắng
PGS.TS Vũ Đức Đán
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân
2019 Quản lý công
13 ThS
Địa vị pháp lý hành chính của công chức xã - Từ thực tiễn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Lục Văn Duyệt
PGS.TS Vũ Đức Đán 2019 Luật Hiến pháp
14 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Lê Thị Trà My
PGS.TS Vũ Đức Đán 2019 Quản lý công
15 ThS
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Trung ương
Trần Quyết Thắng
PGS.TS Vũ Đức Đán 2020 Luật Hiến pháp
16 ThS
Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp tại tỉnh Nam Định
Trần Văn Đức
PGS. TS Vũ Đức Đán 2017 Quản lý công
17 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã - Từ thực tiễn huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội
Phí Văn Thuận
PGS.TS Vũ Đức Đán 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 17 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1