Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Phạm Vân Thanh
PGS.TS Vũ Duy Yên 2020 Chính sách công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Lan Luyến
PGS. TS Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
3 ThS
Năng lực quản lý của chủ tịch UBND xã, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Thị Thùy Dung
PGS.TS Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
4 ThS
Đánh giá viên chức các phòng chức năng tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội
Hà Thị Châm
PGS.TS Vũ Duy Yên 2020 Quản lý công
5 ThS
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG XUÂN THIẾT
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2017 Quản lý công
6 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2018 Quản lý công
7 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO
PGS. TS VŨ DUY YÊN 2018 Quản lý công
8 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức phường, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Phạm Hoài Nam
PGS.TS Vũ Duy Yên 2019 Quản lý công
9 ThS
Đánh giá viên chức các phòng chức năng tại bệnh viện phụ sản Hà Nội
Hà Thị Châm
PGS.TS Vũ Duy yên 2020 Quản lý công
10 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Nguyễn Thị Huê
PGS.TS Vũ Duy Yên 2019 Quản lý công
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1