Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ NGỌC BẢO
PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH 2017 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ NGỌC BẢO
PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH 2017 Quản lý công
3 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NGUYỄN THỊ ĐỨC HẢO
PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1