Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về công tác văn thư - lưu trữ tại tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2011 - 2017)
Lê Minh Nguyệt
GS. TSKH Nguyễn Văn Thâm 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1