Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Trách nhiệm của Hội liên hiệp phụ nữ trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới - từ thực tiễn tỉnh Bình Dương
Đoàn Thị Khánh Như
TS. Thân Thị Ngọc Phúc 2020 Quản lý công
2 ThS
Tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Chí Bảo
TS.Thân Thị Ngọc Phúc 2020 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1