Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông
Lê Khắc Chi
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
2 ThS
Văn hóa công vụ của viên chức tại Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Chiến
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre
TRƯƠNG HOÀNG KHANH
TS. TRỊNH THANH HÀ 2020 Quản lý công
4 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "Một cửa" tại Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Vũ Thành Giang
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Dương Tuấn Lâm
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
6 ThS
Năng lực tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Phương Khánh Giang
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
7 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
Trần Thị Thương
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
8 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
Trần Thị Thương
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
9 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
Trần Thị Thương
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
10 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
Trần Thị Thương
TS. Trịnh Thanh Hà 2020 Quản lý công
11 ThS
XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ DIỆU HẰNG
TS. TRỊNH THANH HÀ 2018 Quản lý công
12 ThS
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG VĂN THÁNH
TS. TRỊNH THANH HÀ 2019 Quản lý công
13 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN LÂM THÙY DUYÊN
TS. TRỊNH THANH HÀ 2019 Quản lý công
14 ThS
THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
TS. TRỊNH THANH HÀ 2020 Quản lý công
15 TS
Phát triển văn hóa hành chính nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hôij nhập quốc tế
Chu Thị Khánh Ly
PGS.TS. Đào Thị Ái Thi, TS. Trịnh Thanh Hà 2018 Quản lý công
16 ThS
Kỹ năng giao tiếp hành chính của cán bộ, chiến sỹ công an quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Phượng
TS. Trình Thanh Hà 2018 Quản lý công
17 ThS
Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã, phường thành phố Tuyên Quang
Nguyễn Đoàn Khánh Ly
TS. Trịnh Thanh Hà 2019 Quản lý công
18 TS
QLNN về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo vùng bắc Trung Bộ
Hoàng Đình Hiển
TS. Nguyễn Thị Hường
TS. Trịnh Thanh Hà
2019 Quản lý công
19 ThS
Quản lý nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Quảng Quốc Huy
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
20 ThS
Quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Việt Bằng
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
21 ThS
Văn hóa ứng xử của công chức tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Phạm Hoàng Tùng
TS. Trịnh Thanh Hà 2017 Quản lý công
Tìm thấy 21 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1