Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Phạm Thu Thủy
TS. Trương Đình Chiến 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1