Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đinh Thị Hồng Thắm
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2017 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Phan Hùng Cường
PGS. TS. Trương Quốc Chính 2017 Chính sách công
3 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Vũ Lộc
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Huyền
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2016 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1