Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Gia Long
PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao trong lĩnh vực công an nhân dân
Phạm Hồng Thắm
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lê Anh Đức
PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Lê Hiền Hưng
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Trương Thị Huệ
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào M' Nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lê Thị Ly Na
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
7 ThS
Thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Dương Đinh Thị Thuận
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
8 ThS
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Phú Yên
Trần Thị Vân Anh
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Trần Thúy Hằng
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Trần Thúy Hằng
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Trần Thúy Hằng
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
12 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN THỊ THỦY
PGS. TS TRƯƠNG QUỐC CHÍNH 2018 Quản lý công
13 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HUỲNH VÂN NGỌC BÍCH
PGS. TS TRƯƠNG QUỐC CHÍNH 2018 Quản lý công
14 ThS
Kết hợp đức trị và pháp trị trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Vũ Mạnh Quân
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2018 Quản lý công
15 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai
Nguyễn Nam Khánh
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2018 Quản lý công
16 ThS
Quản lý nhà nước về thanh niên ở Cao Bằng hiện nay
Hoàng Thị Huệ
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2018 Quản lý công
17 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Trần Thị Hiền
PGS.TS Trương Quốc Chính 2019 Chính sách công
18 TS
Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngô Thị Diệp Lan
PGS.TS Đặng Khắc Ánh, PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
19 ThS
Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
Đinh Thị Hồng Thắm
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2017 Quản lý công
20 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Phan Hùng Cường
PGS. TS. Trương Quốc Chính 2017 Chính sách công
21 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Vũ Lộc
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2017 Quản lý công
22 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Huyền
PGS.TS. Trương Quốc Chính 2016 Quản lý công
Tìm thấy 22 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1