Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc ở các cơ sở y tế tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Sisanamoungkhoun Phonemany
TS. Trương Thị Minh Sâm 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THỊ DIỆU HIỀN
TS. Trương Thị Minh Sâm 2019
3 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
NGUYỄN THỊ MỸ LINH
TS. Trương Thị Minh Sâm 2019
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1