Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Đinh Thị Quỳnh
TS. Trần Đức Lượng 2020 Quản lý công
2 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
MAI THỊ THANH TUYỀN
TS. TRẦN ĐỨC LƯỢNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên (than) ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Ngô Hồng Sơn
TS. Trần Đức Lượng 2018 Luật Hiến pháp
4 ThS
Thanh tra cấp huyện - Từ thực tiễn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Đình Quang
TS. Trần Đức Lượng 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1