Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản
Đỗ Thị Hà
TS. Trần Hậu Thành 2017 Quản lý công
2 ThS
Tổ chức thực hiện luật dân quân tự vệ từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Cao Hợp Thanh
TS. Trần Hậu Thành 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1