Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội
Bạch Khánh Huyền
TS. Trần Kiên 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Bạch Khánh Huyền
Trần Kiên 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1