Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giám sát của hội đồng nhân dân huyện - từ thực tiễn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Phạm Thị Nhung
TS. Trần Nho Thìn 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
2 ThS
Giáo dục pháp luật cho công chức cấp xã - Từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thúy
TS. Trần Nho Thìn 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1