Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Tuyết
PGS.TS. Trần Quốc Cường 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1