Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước bằng luật về quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Đoàn Diệu Linh
TS. Trần Thúy Vân 2021 Quản lý công
2 ThS
Áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - Từ thực tiễn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Hoàng Mai
TS. Trần Thúy Vân 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh - Thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Hồng Yến
TS. Trần Thúy Vân 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh - Thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Hồng Yến
TS. Trần Thúy Vân 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Xay Nha Bu Ly, Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sangath Leuxar
TS. Trần Thúy Vân 2020 Quản lý công
6 ThS
Thực hiện pháp luật về lưu trữ tại Bộ Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Thủy
TS. Trần Thúy Vân 2020 Luật Hiến pháp
7 ThS
Pháp luật về bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tại tỉnh VĨnh Phúc
Đào Khánh Linh
TS. Trần Thúy Vân 2020 Luật Hiến pháp
8 ThS
Thực hiện pháp luật về quản lý hộ kinh doanh từ thực tiễn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
PHẠM MINH KHOA
TS. Trần Thúy Vân 2020
9 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch biển từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Trần Tố Như
TS. Trần Thúy Vân 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
10 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tổ chức sự kiện văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Vũ Tuấn Anh
TS. Trần Thúy Vân 0 Quản lý công
11 ThS
Thực hiện pháp luật về lưu trú du lịch từ thực tiễn tỉnh Nghệ An
Nguyễn Thị Bình
TS. Trần Thúy Vân 2019 Luật Hiến pháp
12 ThS
Pháp luật về bảo hiểm xã hội - Từ thực tiễn tại tỉnh Vĩnh Phúc
Đào Khánh Linh
TS. Trần Thúy Vân 2020 Luật Hiến pháp
13 ThS
Thực hiện pháp luật về lưu trữ tại Bộ Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Thủy
TS. Trần Thúy Vân 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 13 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1