Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng thanh tra viên tại thanh tra Bộ lao động - thương binh và xã hội
Nguyễn Thị Lan Hương
TS. Trần Thị Ngân Hà 2019 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1