Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thanh tra hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Thúy An
TS. Trần Thị Thúy Vân 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1