Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng công chức phường tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Thị Kim Hoa
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Chăm pa sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khenboota Phousaveng
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
3 ThS
Đánh giá viên chức tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang
Lê Thành Nhân
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Huỳnh Văn Tiền Em
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
5 ThS
Đánh giá công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Trương Thị Hồng Anh
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
6 ThS
Chất lượng công chức phường tại quận11, thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Thị Kim Hoa
TS. Trần Trí Trinh 2020 2020
7 ThS
Chất lượng công chức Sở Giao thông Vận tải TPHCMThành phố Hồ Chí Minh
VÕ THỊ KIM VINH
TS. TRẦN TRÍ TRINH 2020 Quản lý công
8 ThS
Năng lực thực thị công vụ của công chức cấp xã tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
TRƯƠNG THANH TÂM
TS. TRẦN TRÍ TRINH 2020 Quản lý công
9 ThS
Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
ĐỖ KHÁNH PHƯƠNG
TS. TRẦN TRÍ TRINH 2020 Quản lý công
10 ThS
Chất lượng công chức phường tại quận11, thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Thị Kim Hoa
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
11 ThS
Chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch phường, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Thị Trúc Giang
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
12 ThS
Chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch phường, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Thị Trúc Giang
TS. Trần Trí Trinh 2020 Quản lý công
13 ThS
Chất lượng công chức văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
VƯƠNG THÙY LINH
TS. Trần Trí Trinh 2020
14 ThS
Năng lực của công chức tỉnh Luang Prabang Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
LATDAVAN KEOCHANDA
TS. Trần Trí Trinh 2019
15 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước
VŨ NGUYỄN THÙY LINH
TS. Trần Trí Trinh 2019
16 ThS
Đánh giá viên chức tại các bệnh viện công lập tuyến quận/ huyện, Tp.HCM
Nguyễn Như Tuyết Trinh
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
17 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Ngô Đoàn Thúy Anh
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
18 ThS
Đánh giá công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Bình Tân, Tp.HCM
Lê Đức Lãm
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
19 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Paksế, tỉnh Champasack, nước CHDCND Lào
Divisay Sidthisay
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 19 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1