Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá viên chức tại các bệnh viện công lập tuyến quận/ huyện, Tp.HCM
Nguyễn Như Tuyết Trinh
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
2 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Ngô Đoàn Thúy Anh
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
3 ThS
Đánh giá công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Bình Tân, Tp.HCM
Lê Đức Lãm
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
4 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Paksế, tỉnh Champasack, nước CHDCND Lào
Divisay Sidthisay
TS. Trần Trí Trinh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1