Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo của Phật giáo Hòa hảo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thái Nguyên
TS. Trần Trọng Đức 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
PHẠM THỊ OANH
TS. TRẦN TRỌNG ĐỨC 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Trần Minh Khiêm
TS. Trần Trọng Đức 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục trung học cơ sở tại thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
Lê Thị Thùy Hương
TS. Trần Trọng Đức 0 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ THU THẢO
TS. Trần Trọng Đức 2020
6 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO
TS. Trần Trọng Đức 2020
7 TS
Phản biện chính sách công ở Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Cao Tiến Sỹ
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải
TS. Trần Trọng Đức
2019 Hành chính công
8 TS
Chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long
Bùi Ngọc Hiền
TS. Trần Trọng Đức
PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy
2019 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Thị Thủy
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Trần Lê Bảo Trâm
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Phan Quốc Trung
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Tp.HCM
Nguyễn Thị ngọc Tú
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
13 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nguyễn Thị Ngọc Thương
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
14 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thái Quỳnh Như
TS. Trần Trọng Đức 2017 Quản lý công
15 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thị Huy Hoàng
TS. Trần Trọng Đức 2016 Quản lý công
Tìm thấy 15 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1