Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
QLNN đối với hình thức đối tác công tư trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam
Nguyễn Thu Thủy
PGS.TS. Đỗ Văn Thành
PGS. TS. Trần Văn Giao
2017 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Văn Thanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
3 ThS
Phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
Nông Thị Mai Linh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Văn Minh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trần Vân Anh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2016 Quản lý công
6 ThS
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Võ Hạ Bảo Đan
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Tài chính - Ngân hàng
7 ThS
Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Phạm Thị Oanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2016 Tài chính - Ngân hàng
8 ThS
Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam
Phạm Thị Kim Cúc
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1