Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
Bùi Thị Ngọc Anh
PGS.TS Trần Văn Giao 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam
Phạm Thị Kim Cúc
PGS. TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trần Vân Anh
PGS. TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
4 ThS
Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Phạm Thị Oanh
PGS. TS Trần Văn Giao 2020 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Quản lý mua sắm tài sản nhà nước tại Bộ Tư pháp
Nguyễn Huy Hùng
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Tài chính ngân hàng
6 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Thảo
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Tài chính ngân hàng
7 ThS
Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhanh Ba Đình
Bùi Thị Hà
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Tài chính ngân hàng
8 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện EaSúp, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Phú
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Diệp Thanh Quyên
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Diệp Thanh Quyên
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
11 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Diệp Thanh Quyên
PGS.TS. Trần Văn Giao 2020 Quản lý công
12 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ
HOÀNG THỊ MỸ LAI
TS. TRẦN VĂN GIAO 2018 Quản lý công
13 ThS
QUẢN LÝ NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NĂM NGỌC
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
14 ThS
CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
15 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN NGỌC CƯỜNG
PGS. TS. TRẦN VĂN GIAO 2019 Quản lý công
16 ThS
CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH BIDV BẮC QUẢNG BÌNH
PHAN ANH ĐỨC
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2019 Tài chính - Ngân hàng
17 ThS
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ / TRẦN NGUYÊN DŨNG. - NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS TRẦN VĂN GIAO. - HUẾ, 2018.
TRẦN NGUYÊN DŨNG
PGS. TS TRẦN VĂN GIAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
18 ThS
Quản lý tài chính tại trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS Trần Văn Giao 2018 Tài chính ngân hàng
19 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Đặng Anh Mỵ
PGS.TS. Trần Văn Giao 2018 Quản lý công
20 ThS
Quản lý nhà nước đối với tái cơ cấu ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Lê Thị Thu Huyền
PGS.TS. Trần Văn Giao 2018 Quản lý công
21 ThS
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh Cao Bằng
Bế Thùy Linh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2018 Quản lý công
22 TS
Thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Trương Thị Thu Hiền
PGS.TS Trần văn Giao
PGS.TS Nguyễn Tiệp
2019 Quản lý công
23 ThS
Quản lý về hỗ trợ tài chính tại quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Phạm Huy Thông
PGS.TS Trần Văn Giao 2019 Tài chính - ngân hàng
24 TS
QLNN đối với hình thức đối tác công tư trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam
Nguyễn Thu Thủy
PGS.TS. Đỗ Văn Thành
PGS. TS. Trần Văn Giao
2017 Quản lý công
25 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Văn Thanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
26 ThS
Phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
Nông Thị Mai Linh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Tài chính - Ngân hàng
27 ThS
Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Văn Minh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Quản lý công
28 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trần Vân Anh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2016 Quản lý công
29 ThS
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Võ Hạ Bảo Đan
PGS.TS. Trần Văn Giao 2017 Tài chính - Ngân hàng
30 ThS
Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Phạm Thị Oanh
PGS.TS. Trần Văn Giao 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 31 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12