Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng công chức cấp xã huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Hoàng Anh
TS. Trần Văn Ngợi 2020 Quản lý công
2 ThS
Chính sách thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao ngành tài nguyên và môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hà Việt Đức
TS. Trần Văn Ngợi 2020 Chính sách công
3 ThS
Chất lượng công chức cấp xã huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Yến Phi
TS. Trần Văn Ngợi 2018 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1