Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngô Huyền Công
TS. Trần Văn Thuân 2019 Luật Hiến pháp
2 ThS
Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngô Huyền Công
TS. Trần Văn Thuân 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1