Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng công chức các phòng chuyên môn ở huyện Xay By Ly, tỉnh Sa Văn Na Khệt, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Malayvanh Viengmany
PGS.TS Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam
Nguyễn Ngọc Phát
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
3 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Tống Ngọc Đông
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
4 ThS
Đánh giá công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thị Như Trang
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
5 ThS
Chất lượng công chức thanh tra tỉnh Savanakhet nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Onchanh Chommany
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
6 ThS
Đánh giá công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thị Như Trang
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
7 ThS
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHO CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
VƯƠNG THỊ KIM KHUÊ
TS. TRỊNH THỊ THÚY 2019 Quản lý công
8 ThS
Hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở Công thương Hà Nội
Mai Vũ Yên
TS. Trịnh Thị Thủy 2018 Quản lý công
9 ThS
Chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ tại Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Đỗ Thị Châm
TS. Trịnh Thị Thủy 2019 Quản lý công
10 ThS
Chất lượng công chức thanh tra tỉnh Savanakhet nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Onchanh Chommany
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
11 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Tống Ngọc Đông
TS. Trịnh Thị Thủy 2020 Quản lý công
Tìm thấy 11 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1