Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
QLNN đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam
Thịnh Văn Khoa
PGS.TS. Trang Thị Tuyết
PGS.TS. Nguyễn Đình Long
2017 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đặng Tiến Lộc
PGS. TS Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
Hoàng Diệu Hoa
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
4 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thường Tín - chi nhánh Hà Tĩnh
Chu Thị Thủy
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2016 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình
Phan Mai Trang
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2016 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Diệp Thị Thảo Trang
PGS.TS. Trang Thị Tuyết 2017 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1