Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Pháp luật về xét xử hành chính ở nước ta hiện nay
Nguyễn Ngọc Linh
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã tại huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước
Trần Thị Lệ Thủy
TS Nguyễn Hoàng Anh 0 Quản lý công
3 ThS
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng từ thực tiễn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Phạm Quang Công
PGS.Ts Nguyễn Hoàng Anh 2019 Luật Hiến pháp
4 ThS
Pháp luật về xét xử hành chính ở nước ta hiện nay
Nguyễn Ngọc Linh
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1